CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GITI
 Số ĐKKD (MST): 5702016747 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 03/05/2013

 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Giang
 STK: 0141 000 847 327 – NH Vietcombank QN
 STK: 100 005 070 072 – NH Viettinbank QN